Stor støtte til Ekspressveien E134

Den landsomfattende Stiftelsen Aksjon Bedre Vei støtter Ekspressveien E134. Denne veiforbindelsen ønskes som Hovedstamvei med motorveistandard mellom Oslo – Bergen.

stamvei, Oslo, Bergen, NTP, ABV, samferdsel, veier, transport, motorvei, Haukelifjell, Kongsberg, Hordaland, Telemark