Svenskene satser - Norge klatter

I Sverige melder “Aftonbladet” at landet skal satse SEK 482 milliarder på vei og tog de neste 10 årene. 417 milliarder av disse midlene (86%) er direkte statlige tilskudd, mens resten er EU-midler, bompenger og kommunale bidrag. Som kjent har Sverige mange hundre milliarder i statsgjeld.

I Norge renner oljepengene inn i statskassa, mer enn NOK 1 milliard per dag, og oljefondet nærmer seg nå 3000 milliarder. Stoltenberg og Solheim reiser flirende omkring i verden og fordeler milde gaver til alle gode formål, mens våre veier forfaller og standarden forblir på nivået fra 1930 og 40-tallet. Har du reist ut fra Bergen på hovedveien mot Oslo passerer du Grimensvingene. Da forstår du hva jeg snakker om.

Jondalstunnelen i Hardanger (som i fremtiden blir en del av Ekspressveien) er beregnet å koste ca NOK 1 milliard, altså omlag det staten tar inn i oljepenger på en dag. Av dette dekker staten 52 millioner, dvs.
ca. 5% og ikke 86% som den gjeldstyngede staten Sverige spytter inn i sin satsing. Våre svære inntekter investeres ute i Coca Cola og Colgate aksjer istedenfor å bli investert i vår egen infrastruktur. Hva slags politikere er det som styrer dette landet?

Vist 183 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

hei Trygve ja og allikevel får de stemmer fra Norges befolkning! AP som har satt lengst med makten her til lands må ta største delen av ansvaret for manglende vilje til å satse på vei og jernbane! Det er allikevel ingen som stiller de til “veggs” for Vannstyringen? Tenk hva Norge har tapt av penger når vi engang skal ta løftet! Vi har bare en mulighet til å skaffe oss moderne veger innen rimelig tid 10-20 år og det er å få byttet ut sittende regjering i 2013!

Annonse

Nye bilder