Veiperlene langsmed Ekspressveien

Langs traseen for Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo finnes flere gamle og nedlagte veistrekninger av stor historisk og turistmessig verdi. Disse veiene karakteriseres av solid ingeniørkunst og godt håndtverk. De store forstøtningsmurene med handhoggen stein er imponerende mange steder. Vi som kjemper for best mulig veiforbindelse Bergen-Oslo ønsker samtidig å ta vare på de gamle veiene langs traseen. Noen av dem vil fortsatt være nyttige til lokal bruk, mens andre kan bli viktige attraksjoner for reiselivet.

Innen Odda kommune finnes minst tre gamle veiperler som i dag ikke er i bruk. Starter en i nord, så har en strekningen fra Skarsmo til Smørtjønnsmoen med de karakteristiske “Utsiktssvingene”. Fra toppen, ved det gamle Utsikten Hotell, er det et fantstisk flott utsyn nedover Oddadalen.

Lenger sør, like ved Seljestadtunnelen, treffer en på veien gjennom Seljestadjuvet, langs Gårdsvatnet, over Røldalsfjellet og nedover i Håradalen. Og lengst i sør den berømte Austmannalia som etter at veien er lagt i tunnel, for det meste ligger der tom og forlatt. Oppe på høgfjellet er det dessuten flere fine strekninger med gammel vei utenom tunnelene. Samlet sett står ikke disse veiperlene noe tilbake for Trollstigveien. Forskjellen er vel først og fremst at Trollstigen markedsføres massivt av reiselivet.

Det er sørgelig at ikke Odda kommune og reiselivsbedriftene i kommunen har gjort noe for å markedsføre og ta i bruk slike unike veistrekninger som turistattraksjoner. Det skal relativt lite til for å holde dem vedlike dersom en kun tar sikte på privatbilisme om sommeren. Med de rette argumentene kunne en sikkert fått Veivesenet med på laget; dette er jo også god reklame for norsk historisk veibygging! God skilting ville gjøre turistene oppmerksom på at dette er spesielt, at her er sceniske naturopplevelser av stor kvalitet.

“Noen” i Odda burde vel føle seg kallet til å gjøre noe her. Burde en ikke gå i “Gang” og “Trå” til?

Vist 405 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det er vel også sånn at mange av disse veiene blir brukt i dag som nødløsning/ omkjøring ved feks. veiarbeid, ras og andre ulykker. Mange turister finner vel også disse veiene på egenhånd, man finner jo turister og bobiler på de merkeligste steder. Det er ikke tvil om at dette er noe som kan utvikles.

Hei Tryggve (og Terje). Fant helt tilfeldig dette innlegget nå. Status i denne saken er at vi i lang tid fra OK sin side har jobbet med en bedre skilting til og langs de gamle veitraseene i Odda. Vegvesenet kommer denne uken til Odda for å drøfte saken videre. Forhåpentligvis har vi veiene som et bedre turistprodukt allerede neste sommer!

Annonse

Nye bilder