Engasjerte politikere etterlyses. Er det ingen som vil kjempe for lang Haukelitunnel?

Innlegget nedenfor ble skrevet som et tilsvar til et innlegg av lederen i Odda Arbeiderparti, Roald Aga Haug, på “Hardangerfolk”. Haug hevder at det blir for dyrt med lang Haukelitunnel (23,7 km).

Det er alltid kjekt med engasjerte politikere som jobber for noe de tror på. Inge Børslien var en slik politiker. Han, Knut Opedal og flere andre klarte med stort pågangsmot og utrettelig energi å kjempe gjennom Jondalstunnelene. Det er tilsvarende bedrøvelig med politikere som er uten visjoner og totalt uten pågangsmot, særlig når det gjelder prosjekt som er av så stor betydning for lokalsamfunnet som lang Haukelitunnel. RA Haug, leder i Odda AP, kommer dessverre i denne siste kategorien. Innlegget hans her på Hardangerfolk oser av underdanighet overfor AP-regjeringens departement og vegvesen.

La oss minne ham på at Lærdalstunnelen med sine 24,5 km kostet ca. 1 milliard da den ble åpnet i 2000. Den ble kjempet fram av Kjell Opseth, samferdselsminister fra Sogn, og AP-mann. Det kan sies mye om Opset’en, men han sto på og kjempet for sogningene, og i dag ligger den lange tunnelen der.

Den lange Haukelitunnelen vil bli 23.7 km, altså litt kortere enn Lærdalstunnelen. Men den vil få langt større betydning og større trafikk enn Lærdalstunnelen. Den vil gi landet den eneste sikre, vinteråpne helårsveien mellom Bergen og Oslo, landets to største byer. Er ikke dette viktig? Se på situasjonen i vinter. Er det akseptabelt i 2011 at veien mellom våre to største byer er stengt, til sammen i en uke, slik den var i januar i år? Er det akseptabelt i 2011 at folk må overnatte i bilene på fjellet? Den lange tunnelen vil riktig nok koste 2-3 milliarder, men dette spares fort inn ved at veien holdes åpen og at kolonnekjøring blir unødvendig. Dessuten blir avstanden Bergen-Oslo betydelig kortere, veien over fjellet blir nesten flat, bensin- og dieselforbruket redusert med store miljøgevinster.

Det eneste argumentet til AP-mannen Haug imot den viktige lange tunnelen over Haukelifjell, er at det blir for dyrt. Hittil i år har det fosset inn milliarder av kroner -ekstra – i oljefondet på grunn av den høye oljeprisen. Hvor går disse pengene? Jo, Oljefondet kjøper bl.a. statsobligasjoner i Polen som polakkene bruker til å bygge nye motorveier med. Så mens RA Haug og hans AP-kolleger sitter og sparer på kronene som burde gått til tunneler og veier her i landet, så brukes oljemilliardene våre til bygging av motorveier i Polen (og flere andre land). Er det slik vi vil ha det?

Finnes der ikke politikere i Odda, Hordaland, Telemark, som vil kjempe for lang Haukelitunnel?

Vist 945 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Nei, engasjementet og innsatsviljen blant Oddas politikere er slik den pleier være. Slapt og initiativløst.

Når det gjelder kostnader for dette tunnell-prosjektet over Haukeli så er det muligens her skoen trykker

Muligens blir trafikkgrunnlaget borte fordi det blir for kostbart å kjøre denne veien mellom Oslo og Bergen.
Bompenger i Bergen+bompenger i Kvam+fergje+bompenger for Jondalstunnellen+bompenger for Folgefonntunnellen+bompenger for Haukelitunnellen. Totalt 5 bomringer og 1 fergje.
Jeg tror det er dette som er kjernen i “problemet” her og ikke nødvendigvis selve kostnaden for tunnellene.
Klarer en å lage en god finansieringsplan for dette prosjektet uten bruk av bompenger så tror jeg mye er vunnet. For det er et veldig bra prosjekt.
Men med for mye bompengefinansiering vil “kundene” se seg om etter andre alternative veier å kjøre. Slik som i reportasjen over.

Jeg tror det største problemet er at Stoltenberg & co. ser på veibygging som “forbruk/ bruk av penger” på samme måte som utbetaling av uføretrygd f.eks. Men dette er jo investeringer, på samme måten som det er en investering når du bygger ditt hus. Vi sparer oss snart tilbake til middelalderen her i landet når det gjelder investeringer i infrastruktur.

I svenskenes 10-års transportplan skyter staten inn 86% av pengene. De resterende 14% har de planer om å få dekket fra EU og fra bompenger. Stoltenberg & co. dekker 5 % av Jondalstunnelene. Resten må dekkes av Fylket og det meste selvfølgelig ved hjelp av bompenger. Jeg vet ikke hvor stor prosentdel de har tenkt å dekke ved realiseringen av Norsk Transportplan, men det blir vel kanskje 10-15% i beste fall. Samtidig bygges det svære motorveier i Europa finansiert ved statsobligasjoner – der pengene kommer fra – riktig – Oljefondet!! Hvor lenge bør vi finne oss i dette?

Bjørn R:Etter som eg har forstått så blir det berre betaling for ein tunnel jondal/folgefonnstunnel vis ein køyrer begge i løpet av ein time,dette pga. all meirtrafikk som jondalstunnelen genererer.Reknar med så stor trafikk at det går ikkje lang tid før jondalstunnelen må forlenges slik at ein slepp å køyre rundt neset mellom austrepollen og nordrepollen.All honnør til dei som fekk til det lengste alternativet på Torsnes.Men bompengepolitikken i dette landet er jo heilt feilslått når det er billigere å køyre 300 mil omvei om Oslo.

Michael Hudson, økonomiprofessor ved University of Missouri og rådgiver for USAs og Canadas regjeringer kritiserer bruken av oljefondet i en artikkel i Dagbladet 21. februar. Fondet investerer etter gammeldagse teorier i lånebaserte økonomier i Europa og USA. Men finansklimaet har endret seg radikalt siden oljefondet ble etablert i 1990, sier Hudson. Norge bør begynne å investere i hjemlig infrastruktur som veier og kommunikasjon, i utdanning, og direkte i nærliggende naboland som Island og de skandinaviske landene.

Det virker som de økonomiske teoriene til oljefondet og de rødgrønne er gått ut på dato. Sist uke tapte oljefondet 100 milliarder på børsen. Riktignok et papirtap, men hva om disse 100 milliardene var investert i norske veier? Da ville verdiene ligge der for oss alle og for fremtidige generasjoner.

Annonse

Nye bilder