Kreftene må samles for Lang Haukelitunnel

Et innlegg av Knut Opedal, Odda

Tiden er nå inne til å slutte opp om å få utredet en lang tunnel over Haukeli. Betingelsene må være at utredningen gjennomføres på en så grundig og seriøs måte, at ingen i etterkant stiller spørsmål om sannhetsgehalten i utredningen. Utredningen kan med fordel utføres av et privat og anerkjent konsulentfirma, for eksempel Møre Forskning. Jeg kan vanskelig se for meg at dette er en sak som skulle skape uenighet verken på øst – eller vestsiden av fjellet, så lenge vi kun forholder oss til utredning av den lange tunnelen.

Hvor veitraseen fra Vågsliområdet og videre gjennom Telemark skal gå, må ikke blandes sammen med utredningen av en lang Haukelitunnel. Fokuset må være å få utredet, og i neste omgang få realisert en lang Haukelitunnel. Det er først når den er på plass at vi kan snakke om en vintersikker vei, og ikke minst en miljøvennlig fjellovergang mellom Øst – og Vestlandet. Dessverre har det allerede vært forlydender fra sentrale personer om at en lang tunnel kan vi bare glemme på grunn av kostnadene. Men for en gangs skyld må vi kunne evne og se litt lenger enn til nesetippen. Her gjelder det å utvise mot og kreativitet og makte å se lenger enn tjue til tretti år fram i tid. En lang tunnel med dobbelt løp vil sannsynligvis tilfredsstille kravene for mange, mange generasjoner, noe som gjør at en må ikke se seg blind på kostnadene og gi opp før utredningen foreligger. La oss heller kopiere de framsynte pionerene som sørget for at Bergensbanen ble bygget, i en tid hvor Norge var fattig og dårlig utrusta med tekniske hjelpemidler. Kort og godt imponerende, og et skoleeksempel på hvordan virkelig store og samfunnsnyttige prosjekter kan la seg realiseres.

I dag flyter samfunnet over av penger, så egentlig burde kostnadene til et så viktig samfunnsprosjekt ikke vært noe problem. Det må være sikrere å overlevere en sikker og trygg øst – vest forbindelse til våre yngre generasjoner enn usikre aksjer, spør du meg. Men av erfaring vet vi at skal vi ha noen forhåpning å vinne fram, må vi samle kreftene. Og makter vi det, stiller vi meget sterkt for å si det forsiktig. For her er det snakk om utrolig mange kommuner som uten reservasjoner burde kunne slutte seg til å få utredet en lang tunnel. Jeg har sågar fått opplyst at folk fra nord Jæren, Sandnes og Stavanger i stor grad bruker E 134 over Haukeli når de skal østover. Med Rogfast på plass vil denne trafikken øke betraktelig. Hele Telemark fylke bør kunne slutte seg til, det samme gjelder kommunene på Haugalandet, Ryfylket, Sunnhordaland osv. osv. Dessverre har Bergen enda ikke helt oppdaget hva som er den korteste veien mellom Øst- og Vestlandet, men de kommer nok de også når Jondalstunnelen er på plass.

Ekstremværet med sterk nedbør og storm som er forespeilt i forbindelse med klimakrisen bør i høy grad bli tatt hensyn til i forbindelse med denne saken. Selv har jeg ikke noen myndighet eller posisjon til å gjennomføre en slik prosess, derfor er det naturlig for meg å spille ballen over til ordførere og andre som er opptatt av å få en vintersikker vei over Haukeli. Her må vi evne å se langt fram, derfor mener jeg det var direkte feil å gå inn for en kort tunnel før en lang tunnel er seriøst utredet.

Det er naturlig at en også rådfører seg med sentrale samferdselspolitikere for å få prosessen gjennomført. En engasjert og seriøs aksjonskomte hadde nok heller ikke skadet saken, tror jeg. For realiseringen av Jondalstunnelen var det helt avgjørende. Men det er viktig at denne utredningen ikke går utover realiseringen av tunnelen mellom Seljestad og Røldal.

Avslutningsvis vil jeg tillate meg å oppfordre at så mange som mulig engasjerer seg i saken før det er for seint, – ikke minst næringslivet og spesielt transportsektoren. Vi må i dagens situasjon ikke stelle oss slik at denne fantastiske muligheten glipper på grunn av manglende engasjement. Ellers bør lang Haukelitunnel være en viktig valgkampsak ved valget i 2013.

Vist 747 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Veldig bra Tryggve,hva er f.eks kostnadene ifbm veivedlikeholdet over vidda,kanskje særlig om vinteren.
Den eneste som klager er muligens Viking i Røldal!

Takk for støtte. Artikkelen er skrevet av Knut Opedal, kjent og respektert mann i Odda. Han var også aktiv i gruppen som kjempet fram Jondalstunnelene. Vi trenger flere slike engasjerte folk for å kjempe fram lang Haukelitunnel. Jeg har etterlyst politikere i Odda som vil kjempe for denne saken. Dette er jo en kjempegod valgsak! Utrolig at ikke politikere i Odda ser dette.

Betyr den totale tausheten at Oddas politikere ikke bryr seg om trafikksikkerheten, reisetiden og de store miljøgevinstene en kan oppnå ved lang Haukelitunnel? Nesten flat vei over fjellet! For jeg er sikker på at de har registrert arbeidet som Haukeliveiens Venner legger ned for bedre vei over Haukelifjell. De sitter bare på gjerdet, musestille, som de pleier. Ikke noe engasjement. Er det ingen av partiene som ser den fantastisk gode valgkampsaken som ligger her?

Den totale tausheten betyr nok ikke bare mangel på interesse. Saken har vært oppe til diskusjon i kommunestyret/formannskapet i Odda. Det er mange hensyn å ta i forhold til vei over Haukeli, også i forhold til lokale interesser.
Men jeg er enig i at det ikke er alt for mange politikere som engasjerer seg, hverken i vei eller så mye annet. Dynamikk og energi er kanskje ikke kjennetegnet for oss her inne – dessverre. Og for mye engasjement blir raskt slått ned.
Når det gjelder vei over Haukeli, er det ingen tvil om at noe må gjøres. Enten det er lang tunnel og/eller Haukeliekspressen (tog). Og vi vet hva som skal til for å få gjennomslag for disse tankene. Det er totalt engasjement og utholdenhet. Da klarer vi det!!
Det vi mangler i Odda, er et felles mål med nabokommunene om hvordan vi ønsker tilværelsen her inne 20-30 og 50 år frem i tid. Dagens politikere jobber fortrinnsvis på 4-årsbasis. Og da nytter det ikke å kjempe for lang tunnel over Haukeli.
NyeOdda stiller med en samferdselspolitiker øverst på sin liste til valget. Kanskje det kan gjøre en forskjell….

Annonse

Nye bilder