Ny Røldalstunnel FØRST!

Nye Røldalstunnelen fra Korlevoll til Valldalen må bygges FØRST!

Det er planlagt to nye tunneler på E134 over Haukelifjell. Begge tunnelene ligger innenfor Oddas kommunegrenser, og kommunens reguleringsarbeid har allerede startet.

Kart – Nye Røldalstunnelen

Profil – Nye Røldalstunnelen

Den nye tunnelen lengst vest vil gå gjennom Røldalsfjellet fra Korlevoll til Valldalen. Den vil redusere dagens veistrekning med 7 km og spare inn 850 høydemeter. Den blir viktig miljømessig fordi den vil gi stor reduksjon i drivstoff-forbruket, og de store problemene for vogntog vinterstid i Hordadalen vil forsvinne. ALLE ER ENIGE om at dette er en viktig tunnel, og den vil knytte bygdesenteret Røldal og bysenteret Odda tettere sammen.

Den andre, østlige tunnelen er planlagt mellom Valldalen og Piparsteinen. Traséen for denne tunnelen er det STOR UENIGHET OM. DET SKYLDES AT DEN VALGTE TRASÈEN IKKE VIL KUNNE GI EN VINTERSIKKER E134! Mellom Piparsteinen og Vågsli ønsker nemlig Statens Vegvesen å beholde den gamle traséen, noe som innebærer fortsatt kolonnekjøring vinterstid. Erfarne brøytebilsjåfører advarer sterkt mot å beholde denne åpne traséen på den mest værharde parsellen av E134. Det vil føre til at man fortsatt får overnattinger i tunnelene med venting på brøytebil slik vi hadde mange av sist vinter.

Kartet viser den 100% vintersikresikre traseen til Tyrveli, alternativet til Kjelavatnet og øverst Statens Vegvesens trase til Piparsteinen med åpen vei videre

Det er foreslått to alternativer for den østlige tunnelen som vil gi vintersikker vei. Det sikreste alternativet er tunnel fra Valldalen til Tyrveli. Den vil bli 23,7 km – altså litt kortere enn Opseth-tunnelen i Lærdal. Det andre, og rimeligere alternativet, går fra Valldalen til Kjelavatnet og vil bli 17,3 km. Dersom økonomi skal avgjøre er dette siste alternativet det beste.

Statens Vegvesen har imidlertid bestemt seg for Valldalen-Piparsteinen, og disse folkene hører verken på erfarne brøytebilsjåfører eller erfarne prosjektingeniører. For å avskjære enhver kvalifisert debatt forsøker de seg nå med følgende: De vil bygge den østre tunnelen først! Da blir det ikke mer å diskutere, og det vil i overskuelig framtid bli fortsatt kolonnekjøring om vinteren. St. Vegv. hadde opprinnelig planer om å starte med tunnelen Korlevoll-Valldalen, men kom plutselig på denne ”gode ideen” om å bygge den østre tunnelen først.

Begge tunnelene ligger i Odda kommune. Likevel er lokalpolitikerne og lokalavisa Hardanger Folkeblad fullstendig tause. Følger de ikke med på hva som er i ferd med å skje? Er denne saken også glemt av ordføreren eller forlagt på skrivebordet? Og har HF fått AP-munnkurv?

Men i Sunnhordland, Haugesund- og Stavangerregionen gjør de opprør! 25 transportfirma, alle næringsorganisasjonene med ca. 3400 (!) bedrifter samt 9 ordførere har skrevet under på et opprop til samferdselsministeren, samferdselskomiteen, Statens Vegvesen m.fl. I oppropet anmodes det om at tunnelen Korlevoll-Valldalen må bygges først, og at en samtidig arbeider videre med planene (og traséen) for en vintersikker østre tunnel.

I Odda er politikerne som vanlig tiltaksløse og visjonsløse. Når har Oddas politikere tenkt å komme på banen og kjempe for prioritering av nye Røldalstunnelen? Og er de ikke interessert i en vintersikker trase? Hva driver lokalavis, politikere og kommunens administrasjon med i et lokalvalgår?

Tryggve Lie, Haukeliveiens Venner

Vist 904 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Leste ikke alt, men det virker så rart at en ting må bygges først. Jeg antar du bor der den første tunellen skal -
bygges-
Håper begge tunelenne bygges., å alle fornøyd..

Til Asle Hovda: Det er veldig lurt å lese og forstå innlegget før du skriver kommentar. Ser ikke ut for at du har forstått mye her…

Det er riktig- Mend du må korte inn ,så folk leser det å komenterer konstruktivt- Inlegget er for langt.

Annonse

Nye bilder