Geitenatur i Vegpolitikken

Dette innlegget er saksa frå vekeavisa “Dag og Tid” 20. april 2012. Det er skrive av dagleg leiar i “Haukeliveiens venner”, Siviling. Johannes Sørli. Han omtalar mellom anna dei lokale småkongane som ofte er til stort hinder for utbygging av eit effektivt stamvegnett. Og organisasjonen Haukelivegen AS der småkongane (les: ordførarane langs den gamle E134 traseen) sit samla, er det største hinderet for bygginga av den beste stamvegen aust – vest: Ekspressvegen E134 Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo.

Vist 142 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder