GLADMELDING FOR ODDA!!!

Det forlyder, med krav på troverdighet, at Statens Vegvesen nå har startet på en konsekvensutredning (første steg i alle store prosjekt) for traseen på E134 fra Gvammen i Hjartdal til Grungedal i Vinje, som alene kan gi en nedkorting på 43 km på Haukeliveien.

Denne traseen har Haukeliveiens Venner foreslått og jobbet for i mer enn 10 år! SE KARTET (Den Grønne Veien)!! Det sørgelige er bare at Statens Vegvesen i disse dager er i ferd med å starte på tunnelen Gvammen-Århus, en tunnel på 9,4 km som vil koste 1,1 milliard. Den vil bli helt overflødig når den nye traseen for E134 bygges (studer kartet). I de 10 årene de har planlagt denne tunnelen er den altså blitt overflødig. Dette er norsk veibygging på sitt verste!

0152_001-Kart Århus-Gvammen.jpg

Vist 366 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Den grønne veien er helt klart den mest fornuftige traseen for Haukeliveien. Allikevel synes jeg ikke at det er noen “krise” at tunnelen mellom Århus og Gvammen blir bygget. Denne vi ha betydning for sommertrafikk Oslo-Stavanger over Suleskar og via Dalen-Høydalsmo-Seljord.

Annonse

Nye bilder