Trasevalget for E39 er også viktig for Indre Hardanger

Trasevalget for E39 fra Stord til Bergen og videre, er også viktig for Ekspressveien E134.
Vi må arbeide for at det indre alternativet blir valgt. Da bindes E39 sammen med Ekspressveien i Eikelandsosen.

Trasévalget for E39 – viktige moment

• Det indre alternativet mellom Stord-Bergen gir åpenbart de største samfunnsmessige
fordelene
• Det indre alternativet gir god tilknytning til Ekspressveien E134 i Eikelandsosen med 38
mil og 4 timer Bergen-Oslo på motorveistandard
• Kjøretiden Stord-Bergen blir bare 7-8 minutter lenger enn det midtre alternativet
• For gjennomgangstrafikken Kristiansand-Trondheim blir det indre alternativet 15 kilometer
kortere enn flytebrualternativet til Os og videre til Arna og Knarvik, og mye raskere fordi
veien stort sett går gjennom ubebygde områder
• Fjorden mellom Stord og Tysnes blir krysset på det smaleste området
• E39 må gå langs østsiden av Samnangerfjorden med rett kurs mot Romarheim via
Vaksdal
• Ved den indre traséen blir en trafikkfarlig og vanskelig del av E16 rustet opp til en
trafikksikker firefelts vei. Vossebygdene får dermed en betydelig bedre og tryggere vei til
Bergen
• Av miljø- og trafikkhensyn må E39 gå utenom Bergen, men med gode tilførselsveier til
byen. Byen kan da ekspandere uhindret av en bråkende firefelts motorvei, og all
gjennomgangstrafikken vil gå utenom tettbygde forsteder og stort sett utenom viktig
kulturlandskap
• Det indre alternativet ble beregnet til å bli 7 milliarder rimeligere å bygge ut enn det
midtre. Så har man plutselig plusset på med 20 tunneler for å få det indre alternativet like
dyrt som flytebrualternativet. Dette er klar manipulering fra Statens Vegvesen sin side
• Det indre alternativet vil gi best grunnlag for næringsutvikling i kommunene og
tilgrensende områder i den indre delen av fylket
• Bergens interne og lokale trafikkproblem må ikke søkes løst ved hjelp av stamveien E39

Vist 322 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det gjenstår åtte ferjesamband på strekningen Kristiansand-Trondheim. Å erstatta dei kostar 100 milliardar kroner iflg eit anslag. Høgrepolitikk er å leggja vegen langs raskaste og billegaste ruta. Ap og Opseth sin måte er å tilfredsstilla eigne velgjarar; 5 mil lenger veg Oslo – Bergen via heimfylket var ein fantastisk illustrasjon.

Følgjeleg, for oss i Hardanger som tenkjer lengre enn eigen nasetipp, må vegen Kristiansand-Trondheim leggjast der det er mest riktig for samfunnet. Kortare veg for næringslivet, mindre kostnader, større konkurransekraft, sikre arbeidsplassar, skatteinntekter til fellesskapet, meir til eldreomsorg.
Motsatsen er Opseth ideologien: Omvei, kostnader, mindre kake, mindre for fellesskapet å fordela.

Tryggve, du har ei god argumentasjonsrekkje ovenfor Men du seier:
“For gjennomgangstrafikken Kristiansand-Trondheim blir det indre alternativet 15 kilometer
kortere enn flytebrualternativet til Os og videre til Arna og Knarvik, og mye raskere fordi
veien stort sett går gjennom ubebygde områder”

Her opererar prosjektleiinga for E39 med 15 minutt LENGRE køyretid for indre alternativ. Tryggve, kan du kommentera desse avvik i tidsbruk utover det du har gjort? At vegetaten fabrikerar etter ordre frå samferdselsministeren har me sett før. Men ja, dine kommentarar takk!

Når det gjelder tidsforbruket, så må en skille mellom Stord-Bergen, og gjennomgangstrafikken videre nordover. Når det gjelder sistnevnte, så vil den etter vårt forslag gå utenom både Os, Bergen og Arna (se kartet). Den bør gå via Tysse, tunnel under Gullfjellet til E16 og videre nordover langs dagens E16 med direkte retning mot Romarheim. På den måten blir veien nordover 15 minutter kortere som gjennomgangsvei i og med at den går utenom Åsane, Knarvik. Med gode tilførselsveier til Os og Bergen, selvfølgelig.
Når det gjelder Stord-Bergen, så er det riktig at det indre alternativet blir litt lenger, men kun 7-8 minutter og ikke 15 minutter dersom en velger riktig trase.

Annonse

Nye bilder