Stor veinyhet for Odda - ny arm E134 Jøsendal-Bergen

GODE NYHETER FRA STORTINGET!!
I går kom gladmeldingen om at de rød-grønne i forbindelse med behandlingen av NTP (Norsk Transportplan) vil gå inn for at E134 forlenges med arm fra Jøsendal til Bergen via Odda.

Dette er jo nettopp traseen som Haukeliveiens venner har arbeidd for i to tiår! Det betyr at både Bergen og Haugesund blir endestasjon for Ekspressveien E134 – den raskeste forbindelsen mellom Øst og Vest. Dessuten vil Stavanger med “Rogfast” knyttes til samme forbindelsen via E39. Da får 3 av de største og raskest voksende byene på Vestlandet dermed en mer effektiv forbindelse til Oslo.

Og for Odda og Hardanger betyr det at den nåværende R13 fra Jøsendal til Odda blir oppgradert til Europavei (med ny trase utenom Odda sentrum), og videre til Jondalstunnelen. Det betyr også at tunnel Mauranger-Nordrepollen, samt bru Belsnes-Høgebjørgodden kommer raskere enn den ellers ville gjort.

Nå får vi bare håpe at dette ikke er rent valgflesk, og at de borgerlige, dersom de kommer til makten i september, vil følge opp denne planen.

Vist 707 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Det de rødgrønne kommer med har jeg liten eller ingen tiltro til. Åtte år med tåkeprat og bortforklaringer sier meg at det er på høy tid at vi får en borgerlig regjering.- Og i Høyre er samferdsel og infrastruktur høyt prioritert. Stem rett 9.09 :) godt valg folkens :D

På det kartet som er med her er kystriksvegen innteikna på indre trasè der det er planlagt bruer frå Fusa til Os. No har samferdsledepartementet gjort vegval av bru over Bjørnefjorden direkte til Os. Dermed vil kortaste veg frå Jondalstunnelen mot Bergen gå om Norheimsund. Det er også kome inn eit nytt namn som er ukjent her lokalt. Høgebjørgsodden er ukjent for meg som har vore grunneigar av denne staden der brua kjem på land. Rett navn er Djevleviksneset, men det må vet vera rettare å berre bruka _Ljones.
Torleiv Ljones.

Det er rett at Solvik Olsen har uttalt at departementet har bestemt seg for bru over Bjørnefjorden. Eg trur likevel at han var litt snar med å ta standpunkt i ei så viktig sak, og det er nok sterke krefter som vil arbeida for omgjering av dette vedtaket. Og her har ein vel relativt god tid? Brua vil neppe kunna byggast før i 2030?
La oss bruka tida godt, og Jondalsbrua frå Belsnes til Ljones bør stå ferdig i 2025! Aksjeselskapet Jondalsbrua AS må etablerast no!

Jondalsbrua AS bør etablerast no og alle som soknar til Expressvegen, Oslo til Bergen bør kjempe fram trasèen via Strandebarm og Eikelandsosen.

Annonse

Nye bilder