Ny Hovedstamvei Oslo-Bergen må bli E134

Ketil Solvik-Olsen driver nå og utreder “Det beste alternativet” for Hovedstamveien mellom Bergen og Oslo. Les artikkelen til siv.ing. Johannes Sørli og bli overbevist om at Ekspressveien E134 er det beste alternativet!!

Vist 263 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Rapporten fra Vegvesenet var en rapport som forventet fra Vegvesenet. Bygger litt her og flikker litt der uten og se på hva transport behovet er i fremtiden. Bare det til å planlegge med 2 felts hovedvei mellom Bergen og Oslo som skal ferdigstilles mellom 2025 og 2030 er lite fremsynt og vil medføre store påkostninger etter at de er ferdige. Vi snakker 15-20 år frem i tid og trafikkgrunnlaget vil være mye større enn i dag. Per dags dato så er det ikke trafikkgrunnlag for middtdeler på noen av vegforbindelsene mellom øst og vest. Med planleggingen til vegvesenet så vil det heller ikke være grunnlag for midtrekkverk i planleggingen og da vil heller ikke vegen bli bygd med midtrekkverk. Så vet vel alle hvordan det går. Trafikken øker og det blir flere dødsulykker. Det er ikke planlagt med midtrekkverk så hastigheten blir satt ned fra 80 til 70 kmt. Etter det starter arbeidet med å utvide veien slik at det skal bli plass til midtrekkverk. Denne utvidelsen av vegen med midtrekkverk vil da koste mer enn å bygge en moderne 4-felt veg fra starten av. Med midtrekkverk så sitter vi igjen med en 2-felts vei med midtrekkverk som har kostet det samme som en 4-felts veg å bygge. Samfunnsmessig er dette veldig dyrt da vi har brukt mye penger på en eller flere middelmådige veier som ikke tilfredstiller kravene til veier i fremtiden med tanke på trafikksikkerhet eller kapasitet. Norge vil fremdeles være et U-land innen transport så lenge vi bygger 2-felts hovedveier.
Er selv en sterk tilhenger av 4-felt motorvei over Haukeli. Dette hovedsakelig grunnet samfunnsøkonomien i prosjektet. Tidligere artikler har beskrevet en 4-felts vei mellom Bergen og Oslo på 380 km og beregnet kjøretid med personbiler på 3,5 timer. En kjøretid på 3,5 timer mellom Oslo og Bergen med personbil gjør noe vesentlig med trafikkgrunnlaget. Et raskt søk på Norwegian viser at de har 15 fly som går mellom Oslo og Bergen hver dag tur retur. SAS har sikkert det samme antallet fly hver dag. Dvs over 3.000 passasjerer med fly hver veg daglig mellom Oslo og Bergen. Med fly tar det fort 3,5-4 timer mellom Oslo og Bergen når vi tar med venting på flyplasser. Personlig ville jeg valgt personbil over fjellet når estimert tid er den samme da personbilen gir en mye større fleksibilitet enn fly. Reiser vi flere sammen så blir det i tillegg mye rimligere da kostnaden med personbil er den samme om det er en eller 4 personer i bilen. Og vi vet at det koster 25 liter bensin en vei + bompenger å kjøre over fjellet. Den personlige gevinsten ved kortere reisetid er betydelig da reisetiden med bil blir redusert fra gode 7 timer i dag til under 4 timer i fremtiden der vi kjører på trygge veier.
Samfunnsgevinsten med 4-felts vei blir enorm når vi ser på transportsektoren og godstrafikk. Med en 4-felts vei mellom Oslo til Bergen på 380 km så vil et vogntog kunne kjøre denne strekningen på under 4,5 timer. Dvs at vogntoget kan kjøre fra Oslo til Bergen uten stopp eller uten bruk av hviletid. I dag bruker det samme vogntoget mellom 8 og 9 timer på samme strekning og må ha sin døgnhvil før det kan kjøre tilbake / videre. Dvs at vogntoget bruker to fulle arbeidsdager på en tur fra Oslo til Bergen og tilbake. Ved bruk av 4-felts motorvei på samme strekning så kan samme vogntoget kjøre fra Oslo klokken 0600 og være i Bergen klokken 1015, ta pålagt hvile 45 minutter og starte returen til Oslo like over klokken 1100 og vil være i Oslo senest klokken 1530. Da kan den sjåføren ta sin velfortjente døgnhvil hjemme hos sin familie frem til neste dag. På denne måten er transportkostnadene redusert med 50 % da samme sjåfør kan frakte dobbelt så mye gods på samme tid som tidligere. Noe som alle vet er at det koster omtrent det dobbelt å ha to biler som å ha en bil og det vil koste ca 4 ganger så mye å ha 4 biler i stedet for en bil. I eksempelet over så fraktes det dobbelt så mye gods med en bil som med to biler. Dvs at transportøren trenger bare en bil for å transportere samme mengde gods som han tidligere brukte to biler og to sjåfører til. Dvs halvering av utgifter til transport mellom Oslo og Bergen. Trekke vi dette ekempelet på vogntoget videre som beskrevet over så var vogntoget tilbake i Oslo senest klokken 1530. Da overtar en ny sjåfør vogntoget og kjører fra Oslo senest klokken 1600 og vil være i Bergen mellom 2000 og 2030 og returnerer til Oslo igjen etter 45 minutter hviletid. Dvs tilbake i Oslo rundt klokken 0130 på natten. På denne måten kan 1 stk vogntog frakte samme godsmengde som 4 stk vogntog gjør i dag med bruk av to sjåfører. Dvs at det kan fraktes tre ganger så mye gods som i dag til samme pris + at leveringstiden går ned og leveringssikkerheten/ regulariteten går opp.
Det er ved dette regnestykket at vi ser nytten av en 4-felts motorvei mellom Bergen og Oslo. Når det bygges så god vei at et vogntog kan kjøre mellom Bergen og Oslo på under 4,5 timer så blir veien straks veldig mye mer lønnsom for samfunnet. En ny 4-felts motorvei mellom Bergen og Oslo er beregnet å koste ca 60 milliarder kroner og vil være mye mer lønnsom ann alle de andre alternativene som er lagt frem. Med planene til Vegvesenet så vil fremdeles Norge være et U-land innen transport. Hele Europa har forstått at 4-felt hovedveier er det som er lønnsomt for samfunnet.
For de som foretrekker å reise kollektivt mellom Bergen og Oslo så vil en ny 4-felts motorvei medføre at bussen bruker under 4,5 timer på strekningen. Da er det straks attraktivt å ta bussen i stedet for å kjøre egen bil eller å ta fly eller tog. Det vil også bedre arbeidsmiljøet til bussjåføren da han kommer hjem igjen samme dag i stedet for å måtte overnatte på turen.
En forutsetning for begge disse regnestykkene er at det blir bygd 4-felts motorvei med standard som tillater tyngre kjøretøy å kjøre i en hastighet på 100 kmt som i resten av Europa.
Dette har selvsagt noen ulemper som kan nemnes.
Tog, Bergensbanen vil miste trafikkgrunnlaget for person og godstransport og det vil bare være et tidspørsmål før den kun vil bli en turistbane. Staten vil spare masse penger på subsidier på denne strekningen i fremtiden om Bergensbanen blir nedlagt. Det går selvsagt an å bygge en ny jernbane med hurtigtog med reisetid 2,5 timer mellom Oslo og Bergen men den vil det ikke være trafikkgrunnlag for når bilettprisen vil bli mellom 1000 og 2000.-kr og bussen frakter deg til samme stedet for 25 % av prisen. Uansett så vil trafikkgrunnlaget for Bergensbanen forsvinne.
En del tettsteder vil miste gjennomgangstrafikken. Til gjengjeld får de beholde lokaltrafikken. En hovedvei / motorvei mellom to landsdeler skal ikke gå gjennom tettbebyggelse. Den skal gå utenom all begyggelse slik at færrest mulig blir plaget av trafikkstøy.
Det vil bli mindre penger i byggeperioden av en 4-felts hovedvei til andre veiprosjekt. Behovet for oppgradering av veien over Filefjell, Hemsedal, Aurland/Hol og Hardangervidden blir redusert da trafikkmengden blir kraftig redusert på de veistrekningene. For eksempel så vil trafikken på strekningen Bergen – Voss bli halvert og da er det ikke sikkert at behovet for en 4-felts motorvei mellom Bergen og Voss er like stort.
Ved å knytte Haugesund til den samme 4-felts veien mellom Bergen og Oslo så vil kjøretiden fra Stavanger til Bergen bli ca 3 timer uten ferger. Dette uten bro over Bjørnafjorden. Bro over Bjørnafjorden er kjekk å ha men skal den bompengefinansieres så vil jeg heller brukt pengene på å bygge 4-felts vei mellom Bergen og Oslo og så ha Haugesund tilknyttet samme veien.
Trekkes det inn penger fra andre veiprosjekt som planlagt brukes til forbindelse mellom øst og vest og bro over Bjørnafjorden så vil dette fort beløpe seg til 20-40 milliarder kroner. Dette kan være med på å finansiere 4-felts vei melom Oslo og Bergen slik at veien blir finansiert og bygget rasket mulig. Blir det bygget en god 4-felts motorvei meg høy standard så vil det ikke være behov for kostadskrevende forbedringer i tiden som kommer og det vil være mer penger til andre veiprosjekt.
Sammfunnsøkonomisk så vil det være meget lønnsomt å bygge en god 4-felts motorvei mellom Bergen og Oslo.

Her er mange gode poeng! Enig med deg i at det er mange gode grunner for å gå direkte på prosjektering av en 4-felts motorvei Oslo-Bergen med en gang. Men vi lever i Norge, og den norske mentaliteten tilsier litt klatting her og litt der, selv om det blir mye dyrere på den måten. Og så krangler vi i årevis om hvor veien skal gå. Alle ordførerne langs traseen vi ha veien innom sin kommune, sitt kjøpesenter og pensjonat. Og slik går no åran…..

Annonse

Nye bilder