Viser arkivet for stikkord hardangerbrua

Kjøretid under 1,5 timer Odda - Bergen!

Dersom Bergen og kommunene langs den planlagte Ekspressveien mellom Odda og Bergen går sammen, så er det nå mulig å halvere kjøretiden på denne strekningen – fra ca. 3 timer i dag til under 1,5 timer.

Dette forutsetter bygging av bru på den smaleste strekningen over Hardangerfjorden mellom Jondal (Belsnes) og Kvam (Høgebjørgodden), omlegging av veien fra Kvam til Eikelandsosen og bru over indre del av Samnangerfjorden. Ved Eikelandsosen knyttes Ekspressveien sammen med den planlagte ferjefrie E39 mellom Stavanger og Bergen, som seinere vil gå heilt til Trondheim. Mye av disse planene ligger allerede på bordet hos Statens Vegvesen.

For Odda vil en så kort avstand til Bergen få enorm betydning. Den vil styrke næringslivet,
industrien og reiselivet. Og ikke minst – trivselen i Odda.

Når Jondalstunnelene er ferdig vil vi få en liten smakebit på det som vil komme. Trafikken gjennom Odda vil øke betydelig. Det største problemet for Oddas veiprosjekt er Hardangerbrua i ingenmannsland ved Bru, og tiltaksløse AP-politikere i Odda. Den store investeringen i den feilplasserte Hardangerbrua gjør sjølsagt at støtte for et nytt stort bruprosjekt i Jondal vil bli vanskelig. En må sikkert regne med ferje Jondal-Tørrvikbygd i mange år framover.

De svake AP-politikerne i Odda hjelper heller ikke prosjektet. Dersom visjonen om halvert kjøretid Odda-Bergen skal bli virkelighet kreves det initiativ, visjoner, pågangsmot og samarbeid med alle kommunene langs strekningen. Kanskje vil valget gi nye politikere i Odda som har samarbeidsevner, mot og ryggrad til å kjempe for Oddas interesser?

Drit i Hardangerbrua - Kjør over Haukelifjell

DRIT i HARDANGERBRUA – KJØR HAUKELI

På en bensinstasjon i Røldal kan du kjøpe dette klistremerket. Det skal visstnok være laget av en flink tegner “ute i fjorden”. Navnet hans skulle vært oppgitt, men jeg kjenner det dessverre ikke. Vi som jobber for “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” støtter oppropet. Når Jondalstunnelene står ferdig i 2013 har Hardangerbrua ikke lenger noen funksjon i øst-vest forbindelsen mellom Bergen-Oslo. Alle vil da innse at Hardangerbrua var en tragisk feilinvestering, presset fram av enkelte lokale interesser og hytteeiere på Geilo, godt hjulpet av Bergens Tidende og dårlig informerte politikere.

Brua skulle selvfølgelig vært plassert nær utløpet av Jondalstunnelen, og gått over fjorden mellom Belsneset og Høgebjørgodden. I stedet må en nå investere milliardbeløp i nye ferjeleier på begge sider av fjorden for å ta unna den svære trafikkøkningen som forventes når Jondalstunnelene står ferdig. Og så vil brua her tvinge seg fram seinere, etter at en først har kastet bort milliarder av kroner på nye ferjeleier. Ennå et nytt eksempel på den håpløse veipolitikken som føres her i landet.

Meld deg inn i sonen vår “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” slik at vi sammen kan forsøke å få en mer helhetlig og fornuftig veipolitikk her i landet.

Så “Drit i Hardangerbrua – Kjør over Haukelifjell”!!