Viser arkivet for stikkord infrastruktur

Svenskene satser - Norge klatter

I Sverige melder “Aftonbladet” at landet skal satse SEK 482 milliarder på vei og tog de neste 10 årene. 417 milliarder av disse midlene (86%) er direkte statlige tilskudd, mens resten er EU-midler, bompenger og kommunale bidrag. Som kjent har Sverige mange hundre milliarder i statsgjeld.

I Norge renner oljepengene inn i statskassa, mer enn NOK 1 milliard per dag, og oljefondet nærmer seg nå 3000 milliarder. Stoltenberg og Solheim reiser flirende omkring i verden og fordeler milde gaver til alle gode formål, mens våre veier forfaller og standarden forblir på nivået fra 1930 og 40-tallet. Har du reist ut fra Bergen på hovedveien mot Oslo passerer du Grimensvingene. Da forstår du hva jeg snakker om.

Jondalstunnelen i Hardanger (som i fremtiden blir en del av Ekspressveien) er beregnet å koste ca NOK 1 milliard, altså omlag det staten tar inn i oljepenger på en dag. Av dette dekker staten 52 millioner, dvs.
ca. 5% og ikke 86% som den gjeldstyngede staten Sverige spytter inn i sin satsing. Våre svære inntekter investeres ute i Coca Cola og Colgate aksjer istedenfor å bli investert i vår egen infrastruktur. Hva slags politikere er det som styrer dette landet?