Viser arkivet for stikkord tidende

Drit i Hardangerbrua - Kjør over Haukelifjell

DRIT i HARDANGERBRUA – KJØR HAUKELI

På en bensinstasjon i Røldal kan du kjøpe dette klistremerket. Det skal visstnok være laget av en flink tegner “ute i fjorden”. Navnet hans skulle vært oppgitt, men jeg kjenner det dessverre ikke. Vi som jobber for “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” støtter oppropet. Når Jondalstunnelene står ferdig i 2013 har Hardangerbrua ikke lenger noen funksjon i øst-vest forbindelsen mellom Bergen-Oslo. Alle vil da innse at Hardangerbrua var en tragisk feilinvestering, presset fram av enkelte lokale interesser og hytteeiere på Geilo, godt hjulpet av Bergens Tidende og dårlig informerte politikere.

Brua skulle selvfølgelig vært plassert nær utløpet av Jondalstunnelen, og gått over fjorden mellom Belsneset og Høgebjørgodden. I stedet må en nå investere milliardbeløp i nye ferjeleier på begge sider av fjorden for å ta unna den svære trafikkøkningen som forventes når Jondalstunnelene står ferdig. Og så vil brua her tvinge seg fram seinere, etter at en først har kastet bort milliarder av kroner på nye ferjeleier. Ennå et nytt eksempel på den håpløse veipolitikken som føres her i landet.

Meld deg inn i sonen vår “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” slik at vi sammen kan forsøke å få en mer helhetlig og fornuftig veipolitikk her i landet.

Så “Drit i Hardangerbrua – Kjør over Haukelifjell”!!