Viser arkivet for stikkord veipolitikk

Engasjerte politikere etterlyses. Er det ingen som vil kjempe for lang Haukelitunnel?

Innlegget nedenfor ble skrevet som et tilsvar til et innlegg av lederen i Odda Arbeiderparti, Roald Aga Haug, på “Hardangerfolk”. Haug hevder at det blir for dyrt med lang Haukelitunnel (23,7 km).

Det er alltid kjekt med engasjerte politikere som jobber for noe de tror på. Inge Børslien var en slik politiker. Han, Knut Opedal og flere andre klarte med stort pågangsmot og utrettelig energi å kjempe gjennom Jondalstunnelene. Det er tilsvarende bedrøvelig med politikere som er uten visjoner og totalt uten pågangsmot, særlig når det gjelder prosjekt som er av så stor betydning for lokalsamfunnet som lang Haukelitunnel. RA Haug, leder i Odda AP, kommer dessverre i denne siste kategorien. Innlegget hans her på Hardangerfolk oser av underdanighet overfor AP-regjeringens departement og vegvesen.

La oss minne ham på at Lærdalstunnelen med sine 24,5 km kostet ca. 1 milliard da den ble åpnet i 2000. Den ble kjempet fram av Kjell Opseth, samferdselsminister fra Sogn, og AP-mann. Det kan sies mye om Opset’en, men han sto på og kjempet for sogningene, og i dag ligger den lange tunnelen der.

Den lange Haukelitunnelen vil bli 23.7 km, altså litt kortere enn Lærdalstunnelen. Men den vil få langt større betydning og større trafikk enn Lærdalstunnelen. Den vil gi landet den eneste sikre, vinteråpne helårsveien mellom Bergen og Oslo, landets to største byer. Er ikke dette viktig? Se på situasjonen i vinter. Er det akseptabelt i 2011 at veien mellom våre to største byer er stengt, til sammen i en uke, slik den var i januar i år? Er det akseptabelt i 2011 at folk må overnatte i bilene på fjellet? Den lange tunnelen vil riktig nok koste 2-3 milliarder, men dette spares fort inn ved at veien holdes åpen og at kolonnekjøring blir unødvendig. Dessuten blir avstanden Bergen-Oslo betydelig kortere, veien over fjellet blir nesten flat, bensin- og dieselforbruket redusert med store miljøgevinster.

Det eneste argumentet til AP-mannen Haug imot den viktige lange tunnelen over Haukelifjell, er at det blir for dyrt. Hittil i år har det fosset inn milliarder av kroner -ekstra – i oljefondet på grunn av den høye oljeprisen. Hvor går disse pengene? Jo, Oljefondet kjøper bl.a. statsobligasjoner i Polen som polakkene bruker til å bygge nye motorveier med. Så mens RA Haug og hans AP-kolleger sitter og sparer på kronene som burde gått til tunneler og veier her i landet, så brukes oljemilliardene våre til bygging av motorveier i Polen (og flere andre land). Er det slik vi vil ha det?

Finnes der ikke politikere i Odda, Hordaland, Telemark, som vil kjempe for lang Haukelitunnel?

Drit i Hardangerbrua - Kjør over Haukelifjell

DRIT i HARDANGERBRUA – KJØR HAUKELI

På en bensinstasjon i Røldal kan du kjøpe dette klistremerket. Det skal visstnok være laget av en flink tegner “ute i fjorden”. Navnet hans skulle vært oppgitt, men jeg kjenner det dessverre ikke. Vi som jobber for “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” støtter oppropet. Når Jondalstunnelene står ferdig i 2013 har Hardangerbrua ikke lenger noen funksjon i øst-vest forbindelsen mellom Bergen-Oslo. Alle vil da innse at Hardangerbrua var en tragisk feilinvestering, presset fram av enkelte lokale interesser og hytteeiere på Geilo, godt hjulpet av Bergens Tidende og dårlig informerte politikere.

Brua skulle selvfølgelig vært plassert nær utløpet av Jondalstunnelen, og gått over fjorden mellom Belsneset og Høgebjørgodden. I stedet må en nå investere milliardbeløp i nye ferjeleier på begge sider av fjorden for å ta unna den svære trafikkøkningen som forventes når Jondalstunnelene står ferdig. Og så vil brua her tvinge seg fram seinere, etter at en først har kastet bort milliarder av kroner på nye ferjeleier. Ennå et nytt eksempel på den håpløse veipolitikken som føres her i landet.

Meld deg inn i sonen vår “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” slik at vi sammen kan forsøke å få en mer helhetlig og fornuftig veipolitikk her i landet.

Så “Drit i Hardangerbrua – Kjør over Haukelifjell”!!